SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tăng cường áp dụng CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tăng cường áp dụng 
CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

Quản lý kế hoạch, tình hình thực hiện theo vòng đời dự án.

Kiểm soát tốt việc thực hiện hợp đồng.

Sẵn sàng kết nối với BIM

Nâng cao chức năng quản trị, trao đổi thông tin.

Sản phẩm khác
SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild Finance

SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

Smart Build Supply

Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Đặt mua | Chi tiết

SmartContract

SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

Smart CE

Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart...

Đặt mua | Chi tiết

SmartCPM

SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Đặt mua | Chi tiết