SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Phần mềm Quản lý dự án

SmartCPM dùng để quản lý thông tin của các bước tiến hành dự án đầu tư phù hợp với qui mô quản lý của từng cấp, hỗ trợ trao đổi thông tin dự án giữa chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.
SmartCPM tích hợp các công cụ dễ sử dụng, giúp bạn nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hàng ngày của mình

 

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ của cơ quan chủ đầu tư và cán bộ của các ban quản lý dự án;
- Tư vấn quản lý dự án.

 

Chức năng chính

• Lập kế hoạch
- Lập trình tự các bước cần thực hiện của dự án;
- Lập mục tiêu hoàn thiện dự án;
- Lập kế hoạch hồ sơ của dự án;
• Tài chính
- Quản lý các đợt thanh - quyết toán hợp đồng gói thầu thuộc dự án;
- Quản lý dòng tiền dự án;
• Điều hành và kiểm soát dự án
- Điều hành dự án theo mục tiêu đã được xác định
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
- Kiểm soát việc thực hiện dự án về tiến độ và tài chính;
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.

Công việc của bạn trong ban quản lý dự án có thể phải chịu trách nhiệm về một hoặc nhiều dự án, nhưng có một điều chắc chắn các dự án đều có đặc điểm chung:
- Bạn phải tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng.
- Bạn thường xuyên lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát dự án trong môi trường liên tục biến động.
- Bạn chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ tài liệu với khối lượng lớn, phải cập nhật các phiên bản thường xuyên. 

• Lập kế hoạch
- Lập trình tự các bước cần thực hiện của dự án;
- Lập mục tiêu hoàn thiện dự án;
- Lập kế hoạch hồ sơ của dự án;
• Tài chính
- Quản lý các đợt thanh - quyết toán hợp đồng gói thầu thuộc dự án;
- Quản lý dòng tiền dự án;
• Điều hành và kiểm soát dự án
- Điều hành dự án theo mục tiêu đã được xác định
- Hỗ trợ nhắc việc, tạo ghi nhớ thông qua hệ thống lịch biểu đa dạng.
- Kiểm soát việc thực hiện dự án về tiến độ và tài chính;
• Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.


>> Phần mềm quản lý dự án
>> Phần mềm thiết kế đường
>> SmartCPM.Net - Giải pháp QLDA cho chủ đầu tư

>> Thiết kế website bán hàng chuyên nghiêp
>> SmartBuild Finance - Phần mềm quản lý dòng tiền dự án
Sản phẩm khác
SmartCPM.Net

SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild Finance

SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

Smart Build Supply

Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Đặt mua | Chi tiết

SmartContract

SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

Smart CE

Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart...

Đặt mua | Chi tiết