SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự án

Phần mềm quản lý dòng tiền dự án

SmartBuild-Finance tích hợp các công cụ như một quyển sổ quỹ điện tử giúp bạn quản lý tài chính công trường đang thi công. Đồng thời, phần mềm còn trợ giúp nhà thầu hoạch định và quản lý tài chính nhiều dự án, từ đó đưa ra những quyết định phân bổ tài chính hợp lý cho các nhu cầu khác nhau của các công trường.

 

Đối tượng sử dụng

Cán bộ kế toán công trường của nhà thầu.

 

Chức năng chính

- Lập kế hoạch thanh toán theo các hợp đồng cung ứng vật liệu, nhân công, máy, hợp đồng thầu phụ của một hoặc nhiều dự án;
- Theo dõi việc thu chi đã thực hiện;
- Lập kế hoạch thu chi cho tương lai;
-Cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình thu chi của dự án thông qua các biểu đồ phân tích;
- Kết nối với SmartBuild để thành giải pháp quản lý dự án tổng thể trên công trường.

>> Phần mềm quản lý dự án
>> Phần mềm thiết kế đường
>> SmartCPM.Net - Giải pháp QLDA cho chủ đầu tư

>> Thiết kế website du lịch uy tín
>> SmartBuild Finance - Phần mềm quản lý dòng tiền dự án

Sản phẩm khác
SmartCPM.Net

SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

Smart Build Supply

Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Đặt mua | Chi tiết

SmartContract

SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

Smart CE

Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart...

Đặt mua | Chi tiết

SmartCPM

SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Đặt mua | Chi tiết