Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu

Bằng cách kết hợp các tính năng của "một phần mềm lập kế hoạch tiến độ" với các tính năng của một "phần mềm dự toán chuyên nghiệp"SmartCE với phương châm “tất cả trong một”cung cấp cho các nhà thầu một công cụ hữu hiệu để không chỉ làm hồ sơ thầu một cách nhanh chóng, chính xác mà quan trọng hơn là phân tích các phương án chào thầu khác nhau, đánh giá sớm và dự kiến các biện pháp hạn chế rủi ro trước khi chào thầu.

Đối tượng sử dụng

 

Cán bộ lập hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Chức năng chính

 • Lập biện pháp tổ chức thi công
 • Lập kế hoach tiến độ
 • Lập kế hoạch tài chính
 • Lập hồ sơ dự toán
 • Lập kế hoạch tài liệu
 • Phân tích hồ sơ thầu
 • Sử dụng hồ sơ chào thầu
 • Xuất hồ sơ chào thầu
 • Lập biện pháp tổ chức thi công: Lập các biện pháp tổ chức thi công chi tiết, tiến độ thi công chi tiết.
 • Lập kế hoach tiến độ
 • Lập kế hoạch tài chính
 • Lập hồ sơ dự toán
 • Lập kế hoạch tài liệu
 • Phân tích hồ sơ thầu
 • Sử dụng hồ sơ chào thầu
 • Xuất hồ sơ chào thầu
Sản phẩm khác
SmartCPM.Net

SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild Finance

SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

Smart Build Supply

Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Đặt mua | Chi tiết

SmartContract

SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

SmartCPM

SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Đặt mua | Chi tiết