Smart Build Supply

Phần mềm quản lý dòng vật tư

Phần mềm quản lý dòng vật tư

SmartBuild Supply hỗ trợ nhà thầu tổng hợp, phân tích và quản lý quá trình cung ứng nhu cầu vật tư cho nhiều công trường.

Đối tượng sử dụng

Cán bộ vật tư, cán bộ kế hoạch của nhà thầu.

Chức năng chính

- Tổng hợp nhu cầu vật tư gửi lên từ công trường;
- Phân tích khả năng cung ứng;
- Lập kế hoạch đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng từ công ty đến công trường;
- Quản lý quá trình cấp vật tư thực tế, quản lý khối lượng tồn kho;
- Báo cáo xuất nhập vật tư.

Sản phẩm khác
SmartCPM.Net

SmartCPM.Net

Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBid

SmartBid

Phần mềm lập kế hoạch thi côn...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild Finance

SmartBuild Finance

Phần mềm quản lý dòng tiền dự...

Đặt mua | Chi tiết

SmartBuild

SmartBuild

Phần mềm quản lý thi công

Đặt mua | Chi tiết

SmartContract

SmartContract

Phần mềm Quản lý hợp đồng

Đặt mua | Chi tiết

SmartIPM

SmartIPM

Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu...

Đặt mua | Chi tiết

Smart CE

Smart CE

Phần mềm lập hồ sơ dự thầu Smart...

Đặt mua | Chi tiết

SmartCPM

SmartCPM

Phần mềm Quản lý dự án

Đặt mua | Chi tiết