Giới thiệu chung

Công ty CP Giải pháp phần mềm Hài HoàHarmonySS là 1 công ty thuộc hệ thống Harmony Network. Hệ thống Hài Hòa cũng như mỗi thành viên không ngừng phấn đấu để xây dựng và phát triển Hài Hòa trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt nam các giải pháp tích hợp và sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực quản lý dự án (PLM), tự động hóa thiết kế, tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu GIS .... trên cơ sở sáng tạo, áp dụng linh hoạt các giải pháp công nghệ tiên tiến, gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ của khách hàng.

HarmonySS chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm phần mềm đóng gói chuyên ngành xây dựng, phần mềm thiết kế đường, tư vấn giải pháp hệ thống của Công Ty Hài Hòa - Harmony Soft và cung cấp dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các khách hàng thuộc khu vực phía Nam.