Chiến Lược Phát Triển

  • Nhà cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau:

               - Phát triển và triển khai các ứng dụng GIS, GIS 3D trong quản lý qui hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng, môi trường

               - Triển khai hệ thống PLM-ERP phục vụ quản lý dự án tại Việt Nam (Cung ứng các giải pháp, phần mềm quản lý dự án, ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp,...)

               - Ứng dụng CAD/BIM trong thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (Phần mềm thiết kế đường, phần mềm thiết kế đào lắp, Đào tạo cấp chứng chỉ sử dụng phần mềm,...)

  • Cung cấp dịch vụ ofshore/outsoure, gia công dữ liệu 3D, tư vấn xây dựng hệ thống thông tin …
  • Nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan về PLM-ERP, GIS, GIS 3D, BIM …